Kakor

(cookies)

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i kakan för att följa hur användare surfar. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används.

 

Cookies på Lindahls Yrkeskläder används för att öka funktionaliteten och göra det enklare för besökare på en webbplats. När en Internetanvändare besöker vår webbplats skriver webbservern en cookie på den lokala datorn. Genom att göra det vet webbservern att användaren återvänt till webbplatsen. 

 

Från och med den 25 juli 2003 gäller lagen om Elektronisk kommunikation.
I kapitel 6, 18 § behandlas integritetsskydd. Första stycket där säger följande: ”Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling”.

 

Lindahls Yrkeskläder har gjort en pop-up där varje besökare på en webbplats informeras om att webbplatsen använder cookies. Användaren ska också ges möjlighet att hindra cookies.

 

Vidare säger paragrafen följande: ”Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

 

PTS, Post- och Telestyrelsen har information om vad lagen innebär: www.pts.se

Om du inte accepterar användning av cookies, kan du stänga av cookies i din webbläsares inställningar.
Då finns risken att vissa funktioner på www.lindahlsyrkesklader.se inte fungerar som tänkt.